parametry

Parametry i Dokumentacja

[su_table]
Ekologiczna piana Sealection 500 o najwyższej wydajności jest doskonałą opcją dla konstruktorów, architektów, wykonawców oraz właścicieli domów, gdyż zmniejsza zapotrzebowanie domu na energię i gwarantuje szybki zwrot poniesionych na inwestycję kosztów.

Sealection

Parametry Pianki Sealection 500

GĘSTOŚĆ 8-11 kg/m3
WSPÓŁCZYNNIK OPORU CIEPLNEGO 2,70 m2*K/W
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA 0,037 W/(m*K)
ŚCISKLIWOŚĆ (ODKSZTAŁCENIE) 5 kPa
ROZCIĄGLIWOŚĆ (USZKODZENIE) 17 kPa
WSPÓŁCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO 11
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA przy 75Pa i 25mm 0,001 L/s*m2

[/su_table]

Ogólne zmniejszenie przenoszenia ciepła w zależności od grubości warstwy izolacyjnej

dokumentacja sealection 500

Przesuniecie fazowe różnych materiałów izolacyjnych

dokumentacja sealection 500

Wpływ temperatury na współczynnik przewodnictwa cieplnego

Wielu inwestorów stając przed wyborem materiału izolacyjnego, jako główny parametr porównawczy bierze pod uwagę wyłącznie współczynnik przewodności cieplnej λ.

Współczynnik ten jest badany w warunkach laboratoryjnych w temperaturze około 10 stopni C, lecz niewielu producentów materiałów izolacyjnych podaje wartość tego współczynnika dla temperatur skrajnie dodatnich czy też skrajnie ujemnych. I tutaj piana otwarto komórkowa zdecydowanie wygrywa z innymi materiałami izolacyjnymi.

Biorąc pod uwagę materiały o tych samych współczynnikach λ z podanego niżej wykresu wynika jednoznacznie, że zmienność temperatury otoczenia izolacji powoduje nieznaczne zmiany współczynnika dla piany Sealection 500, czego nie można powiedzieć o zachowaniu tego współczynnika w przypadku wełny, gdzie wykres ten znacznie odbiega od założeń laboratoryjnych.

dokumentacja sealection 500

Dokumentacja Techniczna Sealection 500

[su_table]

Nazwa Dokumentu Link do pobrania
Karta Techniczna (PL) Pobierz dokument
Opis i charakterystyka produktu (PL) Pobierz dokument
Aprobata Techniczna ITB (PL) Pobierz dokument
Aprobata Techniczna ITB – Aneks (PL) Pobierz dokument
Opis i charakterystyka produktu (PL) Pobierz dokument
Atest PZH (PL) Pobierz dokument
Deklaracja Zgodności (PL) Pobierz dokument
Technical Data Sheet (EN) Pobierz dokument
Wartości Termiczne (EN) Pobierz dokument
Safety Data Sheet – Foam  (EN) Pobierz dokument
Approved for Storage Attic Label  (EN) Pobierz dokument
Declaration of Perfomance (EN) Pobierz dokument
Safety Data Sheet – A Side (EN) Pobierz dokument
Safety Data Sheet – B Side (EN) Pobierz dokument
Product Application Guide (EN) Pobierz dokument
ESR 1172 (EN) Pobierz dokument
LEED for New Construction (EN) Pobierz dokument
Limited Lifetime Warranty (EN) Pobierz dokument
NAHB Green Approved Product Certificate (EN) Pobierz dokument
No Storage Allowed Attic Label  (EN) Pobierz dokument

[/su_table]